UA-132045229-1

Werkwijze

Elk project is uniek, daarom hanteren wij een werkwijze die daarop is ingericht. We onderscheiden acht logische stappen die voldoende ruimte laten voor uw inbreng.

Stap 1

Intake

Elk project begint met een oriënterend gesprek. Hierin is het van belang dat er een 'click' ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarna zal gezamenlijk een denkbeeldige schets gemaakt worden van doel, tijd en budget. Teven zullen randvoorwaarden en condities besproken worden. 

Stap 2

Debriefing

Op basis van de intake zal EAC een terugkoppeling formuleren waarin alle relevante zaken helder worden verwoord. U heeft als opdrachtgever de mogelijkheid om deze 'debriefing' te corrigeren en aan te vullen. De definitieve debrief is uitgangspunt voor het eerste voorstel.

Stap 3

Eerste voorstel

Een of meer alternatieven worden uitgewerkt tot een voorstel. Dit voorstel is eenvoudig van opzet en omvat de belangrijkste kenmerken waarmee u een beeld kunt vormen van het uiteindelijke resultaat. Het is richtinggevend en elk alternatief voldoet aan de vooraf gestelde eisen en wensen. De alternatieven zullen vergezeld worden van een advies van EAC. U maakt uiteraard de definitieve keuze.

Stap 4

Samenstellen projectteam

Voordat het geakkordeerde voorstel wordt uitgewerkt, zal eerst een projectteam worden samengesteld. Dit team kan bestaan uit uw eigen medewerkers en/of specialisten die door EAC worden aangedragen. Deze specialisten zijn veelal partijen waar EAC al eerder mee heeft samengewerkt.

Stap 5

Voorlopig concept

Het projectteam zal onder leiding van EAC het geselecteerde alternatief verder uitwerken. Hieruit volgt een gedetailleerd plan van aanpak en een gedetailleerde begroting en planning. Pas nadat dit plan is goedgekeurd, volgt het definiteve concept. 

Stap 6

Definitief concept

Het definitief concept is het startdocument om het concept uit te voeren. Zodra dit document is goedgekeurd is er veel minder ruimte om zaken tijdens de uitvoering te wijzigen. Het is dus essentieel dat alle betrokkenen het concept kennen, begrijpen en omarmen.

Stap 7

Uitvoering

Onder leiding van het projectteam wordt het concept gerealiseerd. In veel gevallen zullen ook andere partijen als toeleverancier bij de uitvoering betrokken zijn. De eindverantwoordelijkheid (tijd, geld en kwaliteit) blijft bij EAC .

Stap 8

Oplevering

Na uitvoering is er voldoende aandacht voor oplevering dan wel evaluatie van het project. Desgewenst worden hier ook afspraken gemaakt over nazorg.

foto Ernst Abbing
Adres

Prinseneiland 23A
1013 LL Amsterdam

Contact

E-mail: info@ernstabbing.nl
Telefoon: 0654 380 984
KvK: 33284073     

Made with Mobirise website maker